top of page
528 Hz frequentie van het hart
schumann image419.jpg

Alles trilt. Alles is energie. De aarde is omgeven door een elektromagnetisch veld van een lage frequentie, in kaart gebracht door Schumann. Sindsdien heet het aardmagnetisch veld naar hem: de Schumann-resonanties (7,8 – 8,25 Hz). Er is een variatie. Dr. Gideon Benavraham heeft in zijn proefschrift-onderzoek de hoogste variant voorgesteld: 8,25 Hz. 

Omdat het gaat om de ontwikkeling van muziekfrequenties volgde hij de wet op het oc-taveren d.i. een getal x 2. Zo ontstonden 8, 25 * 2 = 16,5 * 2 = 33 * 2 = 66 * 2 = 132 * 2 = 264 * 2 = 528 Hz.

In een zogenaamde reine stemming is 528 Hz een zuivere frequentie, die verbonden is met het getal 32, het getal dat voor het menselijk systeem van bijzondere waarde is. In harmonie zijn met de omgeving betekent: alle trillingen versterken elkaar. Netjes gezegd: alle frequenties zijn ‘in fase’. Dat is heel prettig. Je voelt je heel. Je voelt je één.

 

Heel-zijn en één-zijn trekken we samen tot de bekende term: holisme, streven naar een fundamentele eenheid. Gideon zag onder de 528 Hz een basis van 111 Hz. Het bijzondere aan dit getal is 1 * 1 * 1 = 1. In de wiskunde schrijven we 1 = 1. Omdat dit getal altijd ongewijzigd blijft 1 = 1 blijft altijd 1 is de 1 het symbool van de absolute eenheid. 
Alle frequenties die we in de behandeling gebruiken steunen op de 111 Hz en de 528 Hz. De frequenties worden via een technologische procedure ingeladen in globuli (suikermoleculen), die deze energetische informatie opslaat, zoals bij de cd-rom informatie-opslag. Bij inname smelt de drager en de opgeslagen informatie verdeelt zich over het psychofysische systeem. Daaruit mogen we veranderingen en herstel verwachten.

 

Ik verwijs naar de publicaties op de website van PCGO. Deze informatie is nog niet beschikbaar wegens vernieuwing.

bottom of page