top of page
logo jantien ortho.png

MyEmo-onderzoeksprogramma

Tesla spoel mindlink.png

Deze test helpt ons om specifiek emotionele blokkades open te leggen, zoals achtergronden van emotionele, metabole of fysieke symptomen.

Obstructies tijdens de zwangerschap kunnen op latere leeftijd serieuze klachten veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas. De nauwkeurig-heid van ons onderzoeksysteem is groot.
Energetische bewegingen die niet meer te 'meten' zijn met beschikbare apparatuur in het laboratorium worden wel 'geregistreerd' door ons Tesla Transformatie systeem. Het interne bewustzijn met de opgedane ervaringen kunnen op deze wijze worden uitgelezen als wegwijzers naar diagnostiek en behandeling.

bottom of page