top of page
logo jantien ortho.png

Orthotherapie een moleculair systeem

ProteinStructure.jpg

macromolecuul

Hippocrates_Light.jpeg

Orthomoleculaire therapie is een complementaire geneeswijze waarbij het erop aankomt dat de juiste moleculen worden ingezet. Met deze definitie hebben we direct de kernwaarden van deze therapie binnen bereik. Daarvoor analyseren we “orthomoleculair” in ortho (Grieks voor ‘de juiste’) en moleculair (uit moleculen samengesteld). Dat levert de volgende  beschrijving van de orthomoleculaire therapie op: " de behan-deling waarbinnen de juiste moleculen worden ingezet".

Moleculen zijn constructieve bouwstenen waaruit organismen zijn opge-bouwd. We kennen drie basismoleculen of macronutriënten. Dit zijn koolhydraten, eiwitten en vetten. De eiwitten hebben een centrale rol, die naast de functie voor de bouw van cellen en organen, ook als enzymen dienst doen. Maar wat zijn nu de juiste moleculen binnen de orthomoleculaire therapie? 'Juist' zijn moleculen als zij bijdragen tot een evenwicht tussen deze drie macronutriënten. Aan deze drie worden stofjes toegevoegd, zoals mineralen en vitamines. Voedingssupplemen-ten zijn toevoegingen aan de voeding, zoals het woord al zegt. De 'juiste moleculen' kunnen echter alleen maar 'juist' zijn als ook de voeding, waaraan zij worden toegevoegd 'juist' is en dat gevoegd bij een gezonde leefomgeving. Dit is een samengevatte kernwaarde voor ons praktijk.
 

“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” 

(Hippocrates (460-370 BCE). 

bottom of page