top of page
logo jantien ortho.png

Ortho Environment

Orthomoleculaire geneeskunde en therapie is meer dan een louter bio-chemische benadering voor de behandeling van menselijke ziekten. Het gaat om het aanbod van een optimale omgeving voor het menselijk organisme als geheel, de bescherming en de behandeling van aandoeningen en ziekten. Deze omgeving geven we de naam Orthomoleculair Environment, of zoals anderen voorstellen OrthoEnvironment. De keuze voor Ortho Environment stelt ons in staat exact aan te geven waarom het in de orthomoleculaire geneeskunde en therapie om gaat nl. om veel meer dan alleen supplementen en een goede voeding.

Orthoevironment.png

Wat verstaan we onder Ortho Environment?

 

De optimale leefomgeving wordt gevormd door:

  1. lucht, water en voedsel vrij van vervuiling

  2. optimale voedingspatronen (biologische en ongeraf-fineerde voedselvariatie            

  3. suppletie van vitaminen en mineralen

  4. minimale E-smog (maximale stralingsbeperking)

  5. optimale sociale context. [1]

 

Over het algemeen zijn de behandelingen en adviezen onder de punten 1 en 2 het meest gangbaar, hoewel de aandacht voor leefstijl-ontwikkeling en leefstijlgenees-kunde steeds groter wordt.

Ortho-Bloesem heeft mogelijkheden ook punt 3 te onderzoeken en te behandelen (zie onder PCGO).

Via therapeutische gesprekken levert Ortho-Bloesem een bijdrage aan de mogelijke verbetering van de sociale context (zie onder Counseling).

 

De nadrukkelijke aandacht voor de Ortho Environment maakt de ortho-moleculaire therapie binnen Ortho-Bloesem bijzonder en onderscheidend.

 

1] De voorstellen rondom de Ortho Environment zijn ontwikkeld door Erik T. Patterson, MD en gepubliceerd in “Towards The Orthomolecular Environment” - The Medical Clinic, P.O. Box 2010, Creston, British Columbia, Canada, VOB IGO.

bottom of page